మానుకొండవారి పాలెం

మానుకొండవారి పాలెం చిలకలూరిపేట మండల పరిధిలో వున్నది. గ్రామంలో 510 నివాస గృహాలు ఉండగా 1,841 మంది ప్రజలు నివసిస్తున్నారు.