లింగారావు పాలెం

లింగారావు పాలెం యడ్లపాడు మండల పరిధిలో వున్నది.

ఇక్కడ ప్రతి ఏటా సంక్రాంతి పండుగ రోజున తెప్పోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తారు.