ప్లాస్టిక్ నిషేధం ఏమయినట్టు

ప్లాస్టిక్ నిషేధం అసలు పట్టినట్టు లేదు మన అధికారులకు. పట్టణంలో టన్నుల కొద్ది చెత్త రోడ్ల ప్రక్కన ప్రోగేసి రోజూ నిప్పు అంటించి అధికారులు కాలుష్యాన్ని పెంచుతున్నారు.

స్వతంత్ర మైదానము

chilakaluripet_19-01-2017-11

Picture Courtesy : Anand Babu Rajamanuri

పైన చిత్రం పూర్వ కాలంలో మన పట్టణం మధ్యలో వున్న స్వతంత్ర మైదానము దగ్గర స్వతంత్ర దినోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నపుడు తీసింది. ఒక వైపు పెద్ద రధంను కూడా చూడవచ్చు.