భూములు ఎందుకు ఇవ్వాలి?

అమరావతిలో రాజధాని లేనప్పుడు అనంతపురం – అమరావతి ఎక్సప్రెస్ హైవే కు భూములు ఎందుకని కమ్మవారిపాలెం రైతులు అధికారులకు ఎదురు తిరిగారు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s