కందుల కొనుగోలు కార్యక్రమం

చిలకలూరిపేట మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ విడదల లక్ష్మీనారాయణ ఈ రోజు మార్కెఫెడ్ అద్వర్యంలో కందుల కొనుగోలు కార్యక్రమాన్ని పరిశీలించి రైతులకు మేలు జరిగే విధంగా సహకరించాలని అధికారులకు సూచించారు.
అక్కడ వున్న రైతులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలను తెలుసుకొని, అధికారులకు పరిష్కర మార్గాలను సూచించారు.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.