ముస్తాబయిన తోట పుల్లప్ప తాత ప్రభ

pullappa-21-02-2017-20కోటయ్య స్వామి మహాశివరాత్రి తిరుమలకు పురుషోత్తమపట్నంలోని తోట పుల్లప్ప తాత ప్రభ ఈ రోజు మధ్యాహ్నం అలంకరించిన ప్రభను రధం మీద నిలబెట్టారు.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.