నాలుగోవ రోజు ఎడ్ల పందెములు

చిలకలూరిపేటలో జరుగుతున్న నాలుగోవ రోజు ఎడ్ల పందెములను సందర్శించిన మంత్రులు, పత్తిపాటి పుల్లారావు, డాక్టర్ కామినేని శ్రీనివాస్.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.