ఈ పిల్లలు మనుషులు కాదా?

సంక్షేమ హాస్టళ్లను మరచిన ప్రభుత్వం.

ఏటికి ఎదురీదుతున్న రేపటి పౌరుల బతుకులు చితికిపోకుండా కాచుకుంటూ, శాపగ్రస్తులకు ఆలంబనగా నిలవాల్సిన సంక్షేమ స్ఫూర్తి- వాస్తవంలో నీరోడుతోంది.

నియోజకవర్గంలోని ప్రభుత్వ అధికారులు మరియు ప్రజాప్రతినిధులు నెలకు ఒక్కసారి అయినా వారికి సమీపంలోని పేద పిల్లలు చదువుకుంటున్న SC మరియు ST హాస్టళ్లకు వెళ్లి ఆ పిల్లల సౌకర్యాల మీద కొంచం ఆరా తీస్తే మంచిది.

జిల్లా కలెక్టర్లు , ఇతర అధికారులు తరలివెళ్లి రాత్రిళ్ళు అక్కడే విశ్రమించాలన్న ఆదేశాలు మూన్నాళ్ళ ముచ్చటగానే ముగిసిపోయాయి.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.