జన సందోహం

జన సందోహంతో మంత్రి ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు నివాసము అధికారులు, పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులతో కిక్కిరిసి పోయింది.

Leave a Reply