జర్నలిస్ట్ కావలెను 

చిలకలూరిపేటలో ఉన్న ప్రతి పౌరుడు ఈ website కి జర్నలిస్తే. మీకు తెలిసిన ఏ వార్త అయినా మాకు పంపించవచ్చు.

ముఖ్యంగా అవినీతికి సంబంధించిన ఎలాంటి సమాచారము అయినా మీరు మాకు పంపించవచ్చు
https://chilakaluripet.com/contact/

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.