పురుషోత్తమపట్నం లో జన చైతన్య యాత్ర : మంత్రి ప్రత్తిపాటి 

రూ.10 లక్షలతో పురుషోత్తమపట్నం లోని స్మశాన వాటిక అభివృద్ధి పనులకు మంత్రి ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు గారు సోమవారం శంకుస్థాపన చేసారు.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.