చికలకలూరిపేట వీఆర్వో పదవి విరమణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వ్యవసాయశాఖ మంత్రి శ్రీ ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు గారు.

చికలకలూరిపేట వీఆర్వో పదవి విరమణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వ్యవసాయశాఖ మంత్రి శ్రీ ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు గారు.

 

Leave a Reply