సీఎం సహాయ నిధి

చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గంలో 14 మందికి 11,84,960 లక్షల రూపాయల సీఎం సహాయ నిధి అందజేసిన వ్యవసాయశాఖ మంత్రి శ్రీ ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు గారు.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.